Odoo 12 Satış əsasında alış sifarişinin verilməsi (video)

 
 

Odoo Müştərinin məhsul sifarişi verməsi (video)

 

- müştəridən sifarişin alınması

- podratçıya tələbin yaranması

- məhsulun müştəriyə çatdırılması