Odoo 12 Payroll - İşçilərin əməkhaqqılarının hesablanması (video)

 
 

Odoo Payroll - İşçilərin əməkhaqqılarının hesablanması (video)

 

- Yeni işçi ilə müqavilə imzalanması

- Əməkhaqqında əlavələrin edilməsi

- Əməkhaqqından çıxılmaların və yekun əməkhaqqının hesablanması